Podmínky pro uzavření zástavní smlouvy

- pro zástavu jsou přijímány výhradně předměty s obsahem zlata a stříbra

- před přijetím předmětů k zástavě zákazník je seznámen s aktuální zástavní cenou za gram, celkovou výši zástavy a výši úroku

- aktuální zástavní cenou se rozumí cena zlata podle ceníku společnosti Weiniger, s.r.o. v den  zdanitelného plnění, tj. v den uzavření zástavní smlouvy

- aktuální zástavní cena za předložené předměty se může lišit od dříve sdělené, na základě  zjištění provedených při zjišťování ryzosti předmětů. Při nižší ryzosti zákazník obdrží méně, při  vyšší ryzosti naopak více

- při uzavření zástavní smlouvy je zákazník povinen předložit platný doklad totožnosti. Bez předloženého platného dokladu totožnosti nelze uzavřít smlouvu a zastavit  předložené předměty

- zákazník má 18 let a více

- zástavní smlouva se zásadně uzavírá na dobu jednoho měsíce. Toto období se počítá ode dne, kdy je smlouva uzavřená. Například od 1.1 do 1.2, od 2.1 do 2.2, od 3.1 do 3.2, atd.

- prodloužení zástavní smlouvy je možné pouze po uhrazení 5% měsíčního úroku

- při výběru nebo prodloužení zástavní smlouvy po splatnosti je za každý den účtován poplatek ve výši 0,2% a více

- při dodatečném dopůjčení k již uzavřené smlouvě se hradí 5% úrok z dopůjčené částky

- platba do 250 000 Kč je vydána v hotovosti, částka přesahující tuto hranici bude vyplácena převodem na bankovní účet klienta, případně lze tuto částku dopůjčit v následujících dnech

- zákazník souhlasí s tím, že v rámci zjišťování ryzosti mohou být s předloženými předměty udělány zkoušecí škrty na buližníku

- zubní zlato musí být staveno do slitku s chemickou analýzou z Puncovního úřadu

- zákazník má právo sledovat veškerou manipulaci s předměty předanými k zástavě. Ve vlastním  zájmu sleduje vážení a stanovení ryzosti předmětů s obsahem drahého kovu. Určování hmotnosti  drahých kovů je prováděno s přesností 0,01 gramu na úředně ověřené (cejchované) zlatnické váze

- zákazník svým podpisem potvrzuje, že je výlučným vlastníkem předložených předmětů k zástavě a tyto nepochází z trestné činnosti, nejsou zatíženy žádnými pohledávkami, zástavními právy či jinými omezujícími právy, nejsou součástí exekučního řízení a jiného.

- uzavřením smlouvy zákazník dává najevo, že s výše uvedenými podmínkami zástavy souhlasí a výše uvedené podmínky bez výjimky dodržel

- věřitel má právo v případě pochybností zástavu odmítnout

- Weiniger, s.r.o informuje zákazníka, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, na kterou se zákazník může obrátit. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/