Koronavirus

V období 1.5.-3.5. a 8.5.-10.5. je z důvodu státních svátků zavřeno.

Od 27.4.2020 máme opět otevřeno. Provozní doba zůstala beze změny.

 

Informace platné po dobu karantény

 

Na základě rozhodnutí vlády ČR je do 26.4.2020 provoz omezen

Splatnost všech smluv je posunutá do konce omezení provozu (karantény). V den, kdy bude opět otevřeno nebude při prodloužení nebo výběru smlouvy za toto období karantény účtován žádný poplatek navíc, jen běžný měsíční poplatek.

 

DOPORUČUJEME!

Prodloužení nebo jakákoliv úhrada smlouvy je v současné době možná jen bezhotovostně.

Úhrada platbou přes účet:

Číslo účtu: 286 100 0001/5500
Variabilní symbol: číslo smlouvy

Specifický symbol: 500500
Částka k úhradě: poplatek placený při uzavření smlouvy ve výši 5%

 

Způsob úhrady, pokud nemáte účet:

- proveďte úhradu na pobočce banky. Při tomto způsobu úhrady je nutné každou samostatnou platbu navýšit o bankovní poplatek ve výši 29 kč. Pokud bude platba souhrnná za všechny smlouvy, tak navýšení o 29 kč proveďte pouze jednou

- nebo použijte služeb České pošty. Peníze lze zaslat poštovní poukázkou typu A. Tato možnost je nejlevnější, jen musíte počítat s cca 2-3 dny než bude platba připsána

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/postovni-poukazka-a

Vzor poukázky:

- věnujte pozornost při psaní variabilního symbolu, platby se špatným variabilním symbolem nebudou zaúčtovány a smlouvy budou vedeny jako neuhrazené

- neúplné platby nebudou zaúčtovány a smlouvy budou vedeny jako neuhrazené

- po uhrazení doporučujeme poslat e-mail s informací o úhradě

- u všech typu plateb doporučujeme uchování dokladu o platbě

 

Jak postupovat při výběru nebo prodloužení smlouvy:

1/ Smlouva byla do data před rozhodnutím o karanténě (sobota 14.3.2020):

smlouva je nyní evidována po splatností jako nevyzvednutá/propadnutá. Momentálně je v režimu, kdy úhrada za období od splatnosti na smlouvě do 13.3.20 bude účtována podle dní, podobně jako kdykoliv jindy.

Například: smlouva byla do 10.3.20, za období do 13.3.20 budou účtovány 3 dny navíc (11.3, 12.3., 13.3.), za období od 14.3.20 do ukončení karantény bude platba ve výši běžného měsíčního poplatku

2/ Smlouva měla splatnost 14.3.20 a později, zákazník chce smlouvu prodloužit na další měsíc:

zde je nutné uhradit měsíční poplatek, nejlépe bankovním převodem, nová splatnost smlouvy bude navazovat na splatnost původní smlouvy

Například: smlouva byla do 15.3.20, smlouva je prodloužena dne 31.3.20, nová splatnost smlouvy je 15.3.20+30 dní=14.4.20

3/ Smlouva měla splatnost 14.3.20 a později, zákazník chce smlouvu vyzvednout:

v tomto případě je nutné půjčenou částku uhradit bankovním převodem, zboží bude možno vyzvednout po ukončení karantény

4/ Smlouva má splatnost po datu 13.4.20, smlouvu lze prodloužit již dnes bankovním převodem s tím, že splatnost bude posunuta o 30 dní

Například: smlouva je do 20.4.20, po prodloužení bude 20.4.20+30 dní=20.5.20

5/ Zálohy na nákup zboží, tzv. splátkový prodej: doba splácení je prodloužená o dobu karantény. Pro větší přehlednost je doba splácení prodloužena o jeden měsíc.

6/ Opravy zboží, reklamace: zboží bude možno vyzvednout po ukončení karantény

 

Důležité!

Vzhledem k neustálému prodlužování omezení (karantény) vstupujeme již do druhého měsíce, kdy je možná jen bezhotovostní úhrada.

Pokud chcete zboží vyzvednout bez doplatku, tak je nutné mít uhrazené měsíční poplatky a smlouvu (půjčenou částku) před vyzvednutím. Pokud nebude smlouva bezhotovostně uhrazena ke splatnosti, budete mít k úhradě běžné měsíční poplatky.

 

Pro informace o karanténě sledujte internet, denní tisk nebo TV.

 

27.4.2020 Bude opět otevřeno

 

Pravidla, která budou platit po ukončení karantény:

 • vstup do prodejny bude možný jen s rouškou nebo šátkem

 • po vstupu si dezinfikujete ruce

 • dvoumetrové rozestupy mezi zákazníky, tzn. že počet vstupujících do prodejny bude omezen

 • jedna smlouva=jeden člověk

 • vstup bez dětí a doprovodu

 • po ukončení úkonů spojených se smlouvou zákazník opustí prodejnu

 • zákazníci s příznaky kašle apod. nebudou obslouženi

 

 • vstup do prodejny jen s rouškou nebo šátkek
 • po vstupu si dezinfikujte ruce
 • dodržujte dvoumetrové rozestupy mezi zákazníky
 • jedna smlouva=člověk
 • vstup bez dětí a doprovodu